Tarieven & Voorwaarden

Tarieven & Voorwaarden

 

Uurtarief

De kosten van de werkzaamheden worden in beginsel berekend aan de hand van het geldende uurtarief van Advocatenkantoor Het Voorhof.
Dit bedraagt € 240,00 exclusief BTW. Er worden geen kantoorkosten berekend. Voor reis- en wachttijd wordt 50% van het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht en € 0,23 per gereden kilometer. De tijd wordt geschreven in eenheden van zes minuten en wordt hierop afgerond.

Vast bedrag

Tevens is er de mogelijkheid om een vast bedrag overeen te komen voor de werkzaamheden, zodat u weet welke kosten u aan honorarium verschuldigd zult zijn.

Geen gefinancierde rechtsbijstand

Advocatenkantoor Het Voorhof werkt niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand van de Raad voor de Rechtbijstand. Mocht u hiervoor in aanmerking komen, dan kunnen er echter afwijkende prijsafspraken worden gemaakt om aan uw situatie tegemoet te komen.

Rechtsbijstandsverzekeraar

Indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand, dan kunnen er afspraken worden gemaakt met uw verzekeraar. Neemt u contact op om de mogelijkheden te bespreken.

In alle gevallen dient u er voorts rekening mee te houden dat het honorarium dient te worden vermeerderd met de in uw zaak gemaakte verschotten. Dit zijn de door Advocatenkantoor Het Voorhof ten behoeve van u gemaakte kosten die in het kader van de opdracht aan Advocatenkantoor Het Voorhof in rekening worden gebracht en zijn betaald (zoals bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten e.d.). Indien de hoogte van de kosten daartoe aanleiding geeft, kan eventueel een voorschot van u worden verlangd.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Op alle diensten van Advocatenkantoor Het Voorhof, ingeschreven in de Kamer van Koophandel in ‘s-Hertogenbosch onder nummer 53740440, zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Klik hier om deze voorwaarden te lezen of te downloaden.