Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

 

 

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een rechtsgebied met complexe regelgeving. Niet in de laatste plaats vanwege alle rechtsvormen die u als ondernemer kunt aannemen.
Als ondernemer wilt u zich vooral op uw onderneming concentreren en de juridische zaken aan een specialist overlaten. Advocatenkantoor Het Voorhof neemt u die zorg uit handen. Of u nu juridisch advies wilt in uw dagelijkse transacties of adequate procedurele bijstand nodig hebt, u bent altijd aan het juiste adres. Denkt u onder andere aan de volgende onderwerpen:

– Aandeelhoudersovereenkomsten
– Algemene voorwaarden
– Automotive – leasecontracten en geschillen
– Bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid
– Contracten
– Financiering en zekerheden
– Fusies en overnames
– Herstructurering
– Incasso
– Ondernemingsgeschillen
– Rechtsvormen
– Samenwerkings- en duurovereenkomsten
– Vennootschapsrecht
 

Strafrecht

Het kan onverhoopt voorkomen dat u advies of bijstand nodig hebt op het gebied van strafrecht. Advocatenkantoor Het Voorhof biedt u deze diensten graag, maar slechts op betalende basis en dus niet pro deo. Uiteraard houden wij rekening met uw vermogensituatie. Bij een strafzaak geldt dat hoe eerder u rechtshulp inschakelt, hoe meer er te winnen valt. Wanneer u als verdachte wordt aangehouden en voor verhoor naar het politiebureau wordt gebracht, heeft u recht op bijstand van een advocaat (consultatierecht). Maakt u hier dan ook gebruik van. U kunt de politie aangeven dat u Advocatenkantoor Het Voorhof als voorkeursadvocaat wenst in te schakelen. Ook staan wij u graag bij in procedures voor de Kantonrechter, de Politierechter of de Meervoudige Kamer.
Advocatenkantoor Het Voorhof is daarnaast specialist op het gebied van zogenaamde klaagschriftprocedures ex artikel 552a Sv. In het bijzonder met betrekking tot verzoeken voor de opheffing van beslag van Justitie en afgifte van voertuigen. Neemt u voor verdere vragen contact met ons op.

 

Insolventierecht

Verkeert uw onderneming financieel in zwaar weer of heeft u een debiteur die zijn schulden onbetaald laat, dan is het moment daar om advies in te winnen op het gebied van het faillissementsrecht ofwel het insolventierecht bij Advocatenkantoor het Voorhof. Gelet op de brede ervaring op dit rechtsterrein kan Advocatenkantoor Het Voorhof u van advies voorzien, om uw onderneming uit een dal te halen ofwel op veilige wijze richting een faillissement te begeleiden. Bestuurdersaansprakelijkheid is bijvoorbeeld wel het laatste waar u op zit te wachten. Advocatenkantoor Het Voorhof is daarnaast bedrijvig op het gebied van faillissementsaanvragen. Met een strategische en evenwichtige aanpak wordt ook de meest onbetrouwbare debiteur tot betaling gedwongen.

 

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een rechtsgebied dat zich voortdurend ontwikkelt. Het is een dynamisch rechtsgebied dat snelle antwoorden vereist voor zowel werkgever als werknemer. Advocatenkantoor biedt u deze antwoorden met betrekking tot bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

– Arbeidsvoorwaarden
– Arbeidsovereenkomsten
– CAO’s
– Concurrentie- en relatiebedingen
– Ontslag
– Vaststellingsovereenkomsten
– Reorganisatie en overgang van onderneming
– Transitievergoeding
 

Huurrecht

Of het nu gaat om de huur van woonruimte of bedrijfsruimte, Advocatenkantoor Het Voorhof heeft een brede (proces)ervaring met betrekking tot beide terreinen. Huurgeschillen kunnen grote consequenties hebben voor de betrokken partijen. Advocatenkantoor Het Voorhof voorziet u van adequate rechtsbijstand, zodat u zich niet in de vingers snijdt. Wint u altijd eerst advies in, alvorens te handelen. Denkt u aan de volgende onderwerpen:

– Achterstallige huurpenningen
– Achterstallig onderhoud
– Gebreken
– Indeplaatstelling
– Onderhuur
– Ontbinding
– Ontruiming
– Opschorting & verrekening
 

Automotive

Advocatenkantoor Het Voorhof is verder gespecialiseerd op het gebied van Automotive en heeft een ruime (proces)ervaring met betrekking tot operational en financial leasecontracten (huur- en huurkoopcontracten) van voertuigen. Als lessor of lessee, kunt u zich bij Advocatenkantoor Het Voorhof aanmelden voor adequaat advies en/of rechtsbijstand. Het kantoor bedient reeds een groot aantal van de voornaamste partijen in de markt, zodat er geput wordt uit ervaring met verschillende leaseculturen.

 

Beslag- en executierecht

Wanneer u over een executoriale titel (lees: vonnis) beschikt, kunt u uw vordering gaan verhalen. Soms kan dit tot discussies leiden die uitmonden in een zogenaamd executiegeschil. Advocatenkantoor Het Voorhof staat u in een dergelijke procedure adequaat terzijde. Wanneer u nog niet over een vonnis beschikt en het verhaal voor uw vordering of de afgifte van uw eigendom bijvoorbeeld wilt veilig stellen, dan kunnen er zogenaamde conservatoire beslagmaatregelen worden getroffen. Dit is echter niet in alle situaties verstandig. Informeer Advocatenkantoor Het Voorhof over uw situatie voor een gedegen advies.

 

Incassozaken

Advocatenkantoor Het Voorhof biedt u een professionele aanpak van A tot Z en denkt met u mee, zodat u een goed gevoel overhoudt aan de incasso van uw vordering.
Neemt u contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken. Advocatenkantoor Het Voorhof zorgt dat de kosten daar blijven, waar ze thuis horen; namelijk bij uw debiteur!